Chief Executive Officer 2                                 
   

Timothy Odhiambo Owase    The Chief Executive Officer   View personal profile

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
   Alex Mulwa 2  Erick Omondi lanczos3  Arthur Ngugi Mbugua 2  
 

Alex Mulwa                       Manager Film &                Digital  Marketing 
View personal profile

Erick Omondi                      Human Resource and    Administration Manager       View personal profile

Arthur Ngugi Mbugua            Internal Audit Manager         View Personal profile 

 

 
  Bernard Kibe 2 Evans MacOsewe 2 Catherine Gitahi 2  
 

Bernard Kibe                        Principal Accountant                    View personal profile

Evans Mac’Osewe            Principal Supply Chain Management Officer           View personal profile

Catherine Gitahi                              Principal Corporate Communications Officer          View personal profile    

 
    Dennis Ongaria 2    
   

Dennis Ong’aria                   Senior ICT Officer                    View personal profile